Javascript אינו מופעל בדפדפן שלך. הפעל אותו על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך.

שולחן חול אינטראקטיבי

מוצר תכנה

מוצר המאפשר ליצור מפה טופוגרפית אינטראקטיבית באמצעות שילוב של מצלמת קינקט תלת־ממדית ומערכת תכנה מיוחדת. המפה מתאימה עצמה לשינויים הפיזיים המתרחשים על פני השטח, למשל תנועה של חול המייצרת הרים וגאיות, ומאפשרת להדגים זרימת מים בתוואי שטח שונים, חפירה והגעה אל מים חבויים ועוד.
המוצר מספק למשתמש שליטה מלאה על החוויה, ובין השאר מאפשר להוריד גשם ולהתרשם מתנועת המים לאורך תוואי השטח.
נוסף על אפשרויות המשחק, שולחן החול מספק מצע תלת־ממדי להקרנת תכנים ייעודים בכל נושא.      
ברחבי העולם קיימים רק 5 שולחנות דומים בפורמטים קטנים יותר.
המוצר מתאים לקהל רחב